Soru: 26497

Lozan Barış Görüşmelerinde, İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.

Buna göre, İsmet İnönü'nün Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?

A) Uzlaşmacı
B) Kararlı
C) Hoşgörülü
D) Teslimiyetçi
E) İnatçı
CEVAP: