Soru: 26500

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.
B) Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.
C) Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.
D) Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür.
E) İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır.
CEVAP: