Soru: 380

I. Kıta Sahanlığı Sorunu,

II. Batı Trakya Türkleri Sorunu,

III. Hatay Sorunu

Yukarıda verilen sorunlardan hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: