Soru: 392

Kıbrıs Sorunu'nun tarihsel süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenlemiştir.
B) Lozan Antlaşması ile Yunanistan’ın adadaki egemenliği tanınmıştır.
C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1960’ta kurulmuştur.
D) Türkiye garantör devletlerden biridir.
E) KKTC 1983’te kurulmuştur.
CEVAP: