Soru: 400

Enosis ve EOKA örgütlerinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Filistin’in bağımsızlığını
B) Filistin’de İsrail devleti kurmayı
C) Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı
D) Irak’ın bağımsızlığını
E) Sovyetlerin dağılmasını
CEVAP: