Soru: 418

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan biri değildir?

A) Kıta Sahanlığı 
B) Fır Hattı
C) NATO üyeliği
D) Kara suları
E) Azınlıklar
CEVAP: