Soru: 7218

Mezopotamya'da ve Anadolu'daki uygarlıklar genellikle tarımla uğraşırken Yunan uygarlıkları denizcilik alanında ilerlemişlerdir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal yapı
B) Siyasi durum
C) Askerî durum
D) Coğrafi durum
E) Din ve inanış