Soru: 7222

Dünya tarihinde ilk defa kanun yapan ve bunu yazıya geçiren Sümerler olmuştur. Sümerler ticaret, evlenme, boşanma, miras gibi konuları kanunlarla düzenlemişlerdir. Lagaş Kralı Urukagina, MÖ. 2375 yılında toplum içinde güçsüzleri korumak ve özel mülkiyeti güvence altına almak için kanunlar çıkarmıştır.

Bu bilgide Sümerlerin aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmişlik özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Din
B) Hukuk
C) Diplomasi
D) Ticaret
E) Felsefe