Soru: 7223

- Mezopotamya uygarlıklarındandır.

- En ünlü hükümdarları Sargon'dur.

- Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.

- İlk düzenli ve sürekli orduları kurdular.

- Başkenti Agade'dir.

Yukarıda yer alan özelliklerin ait olduğu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hitit
B) Elam
C) Akad
D) Babil
E) Çin