Soru: 7227

İlk Çağ'da Mezopotamya'da hem kültür hem de ticaret merkezi hâline gelmiş şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sard
B) Kültepe
C) Ninova
D) Lagaş
E) Tuşpa