Soru: 7240

Abdullah Hoca'nın tarih dersinde: "Madencilik ve maden işletmeciliğinde çok başarılı olmuşlardır. Tarıma önem vermişler, bu amaçla baraj ve sulama kanalları yapmışlardır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan bu uygarlık en büyük tanrısı, savaş tanrısı Haldi'dir. Aynı zamanda öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlar, ölülerini yakarak ya da yakmadan oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir." diyerek bahsettiği Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frigya
B) Urartu
C) Hitit
D) İyon
E) Asur