Soru: 7241

I. Doğa ve Bereket Tanrıçası Kybele (Kibele)'e inanırlardı.

II. Tarihçi Herodotos, Anadolu'nun en zengin halkı olarak tanıtır.

III. Kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem verdiler, bunları koruyan yasalar çıkardılar.

IV. Saban kıran veya öküz öldüren kişilere ölüm cezası verdiler.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Urartular
B) Hititler
C) Lidyalılar
D) Frigler
E) İyonyalılar