Soru: 7244

I. Hutbe okutmak,

II. Nevbet çaldırmak,

III. Para bastırmak,

IV. Yay

Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinde İslamî dönemle birlikte kullanılmaya başlanılan hükümdarlık alametlerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve IV