Soru: 7246

Tarihte tarımsal faaliyetler; teknik gelişmeler ve bilgi birikiminin çoğalmasıyla zaman içinde daha da artmıştır. Bunun sonucunda artı ürün ortaya çıkmış ve ekonomik çeşitlilik başlamıştır.

Bu durum;

I. Mağara duvarlarına resim yapılması,

II. Ticaretin başlaması,

III. Kültürler arası ilişkilerin artması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III