Soru: 7248

İlk Çağ Yunan medeniyetinin temellerinin atıldığı Girit Adası’nda halk, soylular ve kral tarafından yönetilirdi. Yöneticiler; sanat, ticaret, din gibi hemen her konuda söz sahibi olup egemen sınıfı oluşturuyordu. 

Yukarıdaki bilgilere göre Girit medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Laik bir anlayışa sahiptirler.
B) Yunan medeniyetinden önce yaşamışlardır.
C) Sınıf farklılıkları bulunmaktadır.
D) Yönetimde dinin etkisi görülür.
E) Soylular yönetimde etkilidir.