Soru: 7249

İlk Çağ uygarlıklarından olan Fenikeliler, eski  Doğu ve Ön Asya kültürünü Ege ve Akdeniz kıyılarına taşıyarak Doğu-Batı medeniyetlerinin etkileşiminde önemli bir rol oynamıştır.

Bu durum Fenikelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

A) Güçlü bir yönetime sahip olmaları
B) Göç yolları üzerinde bulunmaları
C) Deniz ticaretinde ileri gitmeleri
D) Doğu Asya uygarlığı olmaları
E) Şehir devletleri halinde yaşamaları