Soru: 7551

Anadolunun İslamlaşmasında sufiler ve âlimlerin  önemli etkileri olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında sayılamaz?

A) Hoşgörülü olmaları
B) Sosyal müesseseler oluşturmaları
C) Halkı İslami yaşayışa zorlamaları
D) Yardımsever olmaları
E) İlimle uğraşmaları