Soru: 7552

Tarikatlar Anadolu'nun Türk ve İslam yurdu olmasında büyük etkiye sahiptirler.

Aşağıdaki tarikatlarden hangisi Anadolu'nun İslamlaşmasında etkin bir rol almamıştır?

A) Rufailik
B) Yesevilik
C) Bektaşilik
D) Mevlevilik
E) Vehhabilik