Soru: 7613

İlk Türk devletlerinde yiğitlik, cesaret ve kahramanlıkları ile tanınmış olan alpler, vatanlarına gönülden bağlı olup gerektiği zaman vatanları için canlarını verirlerdi. Alplik ayrıca hükümdarda da bulunması gereken bir özellikti. İlk Türklerdeki alpler Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte “Alp Gaziler” diye anılmışlardır. Gaziler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da etkili olmuştur.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz

A) İlk Türk devletlerinde alplik önemli bir yere sahiptir.
B) Türklerde vatan, uğrunda can verilecek kadar kutsaldır.
C) Alplik devletin düzenli ordu birliklerini oluşturur.
D) Türklerde İslamiyetle birlikte bazı ünvanlar değişmiştir.
E) Türklerde hükümdarın yiğit ve cesaretli olması beklenir.
CEVAP: