Soru: 7709

I. Topraktan alınan vergilerle geçinirlerdi.

II. Ordunun asıl kuvvetini oluştururlardı.

III. Padişahı korurlardı.

IV. Doğrudan padişahın hizmetinde olurlardı.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri eyalet askerleri ile ilgilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
CEVAP: