Soru: 7712

Osmanlı Devleti’nin ilk askerleri tam anlamıyla bir devlete bağlı olmayan topluluklardı. Bu topluluklar gönüllü, ücretli veya aşiret bağıyla savaşıyordu. Savaşçıları disiplinli kılan faktör, beylerine olan itaatleriydi. Askerî gücün diğer bir unsuru da din uğruna gönüllü savaşan gazi ve dervişlerden oluşurdu. Devletleşen toplumlarda ise savaş düzenli birlikler tarafından yürütülürdü. Karşılığında maaş ya da ücret alırdı. Askerler savaş dışında da devlet tarafından kontrol altında tutulur, askerî eğitimle veya verilen görevle ilgilenirdi.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletleşen toplumlardaki askerî yapının bir özelliği olarak gösterilebilir?

A) Aşiret bağıyla savaşmaları
B) Beylerine olan itaatleri
C) Düzenli askeri birlikler olmaları
D) Askerî gücün bir kısmını gazi ve dervişlerin oluşturması
E) Devlete bağlı olmayan topluluklardan oluşması
CEVAP: