Soru: 7713

Osmanlı ordusunun merkezinde yeniçeriler bulunurdu. Savaşlarda padişaha en yakın birlikler olan yeniçerilerin büyük çoğunluğu başkentte bulunur, padişahın güvenliğini sağlar bunun yanında savaşlarda Tımarlı Sipahiler’in yıprattığı düşmana son saldırıyı yaparlardı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin Osmanlı Devleti’nde önemli olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Merkezde savaşa hazır ordu bulundurmak
B) Devletin sahip olduğu toprakları korumak
C) Devlet hazinesine gerek kalmadan masrafsız bir ordu oluşturmak
D) Düşmana son saldırıları düzenleyerek düşmanı yok etmek
E) Merkezi otoriteye hizmet etmek
CEVAP: