Soru: 7715

Abdalân-ı Rûm olarak anılan Horasan erenleri ve dervişleri Osmanlı Beyliği’nin gazalarında destek sağlayan önemli unsurlardır. Bu unsurlar fethedilen yerlerdeki halkın gönlünü kazanmışlardır. Fethedilen yerlerin Türkleşip İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır.

Bu bilgilere dayanarak Horasan erenleri ve dervişleriyle ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı fetihlerinin hem maddi hem manevi temelini oluşturmuşlardır.
B) Fetihlerin  sürekliliğini sağlamışlardır.
C) Osmanlıların başlıca silahlı gücü hâline gelmişlerdir.
D) Osmanlı askerî gücü içinde ücretli savaşçıları oluşturmuşlardır.
E) Horasan erenleri ve dervişleri tek meslekleri askerlik olan savaşçılardır.
CEVAP: