Soru: 7716

Kuruluş sürecinde Osmanlı askerî gücünü din uğruna savaşan gazi ve dervişler de oluştururdu. Bu savaşçılar fetihlerde ve fethedilen yerlerin Türkleşip İslamlaşmasında bölge halkıyla kaynaşmada önemli rol oynarlardı. Seferlerden haberdar olan bu gruplar uçlara gelerek fethedilen yerlerde devletin kalıcılığını sağlarlardı.

Bu bilgilere göre gazi ve dervişler için;

I. Gönüllü savaşan gruplardan oluşmuşlardır,

II. Halkın gönlünü kazanmaya çalışmışlardır,

III. Fethedilen bölgelere manevi destek sağlamışlardır,

IV. Ücretli savaşçıları oluşturmuşlardır

gibi yargılardan hangileri gazi ve dervişlerin özellikleri arasında gösterilebilir?

A) Yalnız II     
B) Yalnız IV
C) I ve II   
D) I ve IV
E) I, II ve III   
CEVAP: