Soru: 7718

Osmanlı devlet anlayışına göre reaya, padişahlara Allah’ın bir emanetiydi.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar niteliktedir?

A) Reayanın vergi vermesi
B) Reayadan bir kişinin idam edilmesinin daha zor olması
C) Reayanın üretim yapması
D) Reayanın kanunlara uymak zorunda olması
E) Reayanın devlet yönetimine katılmamaları
CEVAP: