Soru: 7722

Devletlerin uzun süre varlıkla­rını sürdürüp hâkim oldukları bölgelerde yüzyıllarca hüküm sürmelerinin ilk şartı kuvvet­li bir orduya sahip olmalarıdır. Devlete bağlı olan ve düzen­li olarak devletten maaş alan askerlerden oluşan ordunun eğitim ve muharebe kabiliye­ti, devlete bağlı olmayan milis kuvvetlere göre daha yüksektir.

Bu bilgiye göre;

I. Devletlerin bekası için iyi bir orduya ihtiyaç vardır.

II. Milis kuvvetler iyi bir eğitim ve maaşla başarılı olabilir.

III. Düzenli orduların savaşlarda başarılı olurlar.

IV. Devletler sürekli ordularını eğitim ve muhabere yönüyle geliştirmelidirler.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II
B) I ve IV
C) I ve III
D) II ve III
E) II, III ve IV
CEVAP: