Soru: 7753

Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar döneminde dini duyguların sömürülmesi ile ortaya çıkan isyanların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dini alanda farklı düşüncelerin eğemen güçle çatışması
B) Din kurallarının katı olması
C) Din adamlarının hoşgörülü olması
D) Cihat anlayışının etkin şekilde sürdürülmesi
E) Derviş ve erenlerin çok olması