Soru: 7756

XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan Moğol işgali sürecinde bitkin ve yılgın Anadolu insanına dönemin sufileri büyük destek sağlayarak Moğollara karşı ayakta kalmasını sağlamışlardır.

Bu bilgiden hareketle Sufilerin ;

I. Anadolu'da, İslam dininin yayılışının hızlanması,

II. Anadolu'da birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi,

III. İşgalci güçlere karşı halkta direniş bilincinin oluşturulması

gibi durumlarından hangilerinin gerçekleştirilmesinde etkili oldukları ileri sürülebilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III