Soru: 7760

XIII. yüzyılda Anadolu’ya yapılan göçlerle gelenler arasında Mevlana ve Hacı Bektaş gibi sufiler de vardı. Bu gibi dinî-manevi otoritesi olan kimseler Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tekkeler kurmuşlardı. Kurulan bu tekkelerin isimleri zamanla kuruldukları yerleşim yerlerine isim olarak verilmişti: Tekkeköy, Tekkedere, Tekkeyenicesi, Tekkeönü, Tekkekaya, Tekkeli gibi. Kurdukları bu tekkelerde insanlara İslam’ı sevdiren bu sufiler, bölgedeki Hristiyanlara karşı da tahammüllü davranıyor ve onların da gönüllerini kazanıyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu’da XIII. yüzyılda önemli demografik değişimler söz konusu olmuştur.
B) Göçlerden önce Anadolu’da yaygın olan tek tanrı inancı, Anadolu’nun islamlaşmasını sağlamıştır.
C) Anadolu’ya yerleşerek tekke kuran sufiler Anadolu’da toleranslı bir din anlayışını geliştirmişlerdir.
D) Sufilerin temsil ettikleri İslam anlayışı Anadolu’da kalıcılık kazanabilmiştir.
E) Anadolu’daki bazı yerleşim birimlerinin oluşumunda dinsel faktörler etkili olmuştur.