Soru: 7770

Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte İslamiyet yeni yayılma alanları buldu. Başta Ahmet Yesevi olmak üzere birçok sufinin öğretileri Anadolu’nun manevi yapısını etkiledi. Horasan’dan gelen Hacı Bektaş-ı Veli, gibi öncü sufîler en çok etkili olanlar arasındaydı.

Bu bilgiler dikkate alındığında Anadolu’daki Türkler hakkında;

I. Tasavvuf Anadolu kültüründe önemli yer tutmuştur,

II. Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Anadolu kültürünün etkisiyle yetişmişlerdir,

III. Birçok mutasavvıf kültür taşıyıcısı olarak toplumu yönlendirmişlerdir

gibi düşüncelerden hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III