Soru: 7771

Osmanlı Devleti’nde Ahi Teşkilatı’nın;

I. Devlet memuru yetiştirme,

II. Ürün fiyatlarını belirleme ve denetleme,

III. Müslüman esnafın ticari etkinliğini artırma

gibi faaliyetlerden hangilerini üstlendiği savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III