Soru: 7945

Osmanlı Devleti III. Ahmet döneminde Rusya, Venedik ve Avusturya ile yoğun savaşlar yapmıştır.    

Bu devletlerle savaşların yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak
B) Avrupalı devletlerin güçsüzlüğünden yararlanmak
C) Kapitülasyonları kaldırmak
D) Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek
E) Batıda oluşan ittifakları engellemek
CEVAP: