Soru: 7947

Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda batıdaki ilerleyişinin durması ve bazı yenilgiler almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Osmanlı - İran savaşları
B) Hint Deniz Seferleri
C) Fransız İhtilali
D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E) Yüzyıl Savaşları
CEVAP: