Soru: 7948

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen, Avrupa ile barışın korunmasına özen gösterildiği ve bir kısım yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fetret Devri  
B) Lale Devri  
C) Meşrutiyet Devri
D) Islahat Devri
E) Tanzimat Devri
CEVAP: