Soru: 7950

Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Rusya ile mücadelesinde tampon devlet (ara devlet) olarak düşündüğü ve özellikle Rus saldırılarına karşı korumaya çalıştığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran            
B) Eflak 
C) İsveç               
D) Lehistan
E) Avusturya - Macaristan
CEVAP: