Soru: 7952

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkelerinden değildir?

A) Avrupa'nın önemli merkezlerine büyük seferler düzenlenmiştir.
B) 18. yüzyılın ilk yıllarında kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.
C) Batılı devletlere karşı diplomasiyi öne çıkaran barışçıl bir politika izlemiştir.
D) Avrupa ülkelerindeki gelişmelere ayak uydurmaya çalışmıştır.
E) Avrupa ülkelerinde geçici elçilikler açılmıştır.
CEVAP: