Soru: 7955

Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmed dönemi özelliklerinden değildir?

A) Barışçıl bir politika izlenerek eldeki topraklar korunmaya çalışıldı.
B) Kaybedilen toprakları geri alabilmek için İran'la savaşlar yapıldı.
C) Avrupa'daki yönetim şekilleri incelenerek Osmanlı'da uygulanmaya çalışıldı.
D) Batılılar karşısında kendini üstün görme anlayışından vazgeçildi.
E) Avrupa'ya elçiler gönderildi.
CEVAP: