Soru: 7966

Çarlık Rusya’sı XVII. yüzyıla kadar her bakımdan geriydi. Yüzyılın sonlarında yönetime gelen Çar I. Petro’nun çabalarıyla büyük devlet olma yolunda önemli adımlar atılarak güçlü bir devlet konumuna getirdi. Ancak, Rusya bir kara devletiydi. Bu nedenle Çar I. Petro denizcilik faaliyetlerine yöneldi. 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devletinden Azak Kalesi alınarak, Baltık Denizi kıyısındaki Petersburg Limanı’nı yaptırdı. Rusya, Baltık Denizi’ni tamamen ele geçirmek için Lehistan’ın içişlerine müdahale etti. Bu durum İsveç ile savaş ortamının oluşmasına neden oldu.

Yukarıda verilen bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Rusların XVIII. yüzyılda izlediği politikaların amaçları arasında yer almaz?

A) Rusya’yı güçlü bir devlet yapmak
B) Karadeniz’de etkin hâle gelmek
C) Lehistan’ı hâkimiyet altına almak
D) Slav Birliği’ni sağlamak
E) Baltık Denizi’ne açılmak
CEVAP: