Soru: 7968

Avrupa’da devletlerarası ilişkilerde politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlenerek din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bırakmış ve ulus- devlet anlayışı günümüzdeki şekline çok yakın bir hâle gelmiştir.

Paragrafta bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Westfalia (Vestfalya ) Antlaşması
B) Augsburg (Ogsburg) Antlaşması
C) Ekslaşapel Antlaşması
D) Pirene Antlaşması
E) Utrecht (Ütreht) Antlaşması