Soru: 7969

Westphalia Barışı ile;

I. Din özgürlüğü Avrupa’da kesinlik kazandı.

II. Devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir ko­numa yükseldi.

III. Din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bıraktı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Devletler birbirlerinin haklarını tanımıştır.
B) Devletlerin egemenlik alanları belirginleşmiştir.
C) Din anlayışlarında farklılıklar artmıştır.
D) Ulus-devlet anlayışının temelleri atılmıştır.
E) Papa’nın hâlâ nüfuz sahibi olduğu görülmüştür.