Soru: 7971

Otuz Yıl Savaşları yaşanırken Fransa, Katolik olmasına rağmen Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı Protestan prenslik ve devletleri desteklemiştir.

Fransa’nın izlediği bu politika ile ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Protestan devletlerin koruyuculuğunu üstlenmek
B) Devletlerarası ilişkilerde dinî bir araç olmaktan çıkarmak
C) Habsburg Hanedanı’na karşı Fransa’nın gücünü artırmak
D) Avrupa’da dinî sebeplere dayalı savaşlara son vermek
E) Uluslararası ilişkilerde Katolik mezhebinin gücünü arttırmak