Soru: 7972

Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının temelinde yatan sebepler askerî, siyasî, dinî boyutları ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışında kalır?

A) Safevi Devleti’nin Şiilik propagandası yapması
B) Tarafların Anadolu’da üstünlük kurma mücadelesi
C) Orta Doğu-Orta Asya ticaret yolu bağlantısının kesilmesi
D) Safevi Devleti’nin Osmanlı Devleti’nin aleyhine ittifaklara girmesi
E) Safevi Devleti’nin Akkoyunlu mirasına sahip çıkmak istemesi