Soru: 7975

Osmanlı Devleti 1699’da Karlofça Antlaşması ile topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. XVIII. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele etmiş, fakat bu mücadelesinde de emellerine ulaşamamış, yüzyılın sonuna doğru yeni topraklar da kaybetmiştir.

Buna göre;

I. Ülke sınırları XVII. yy sonunda küçülmüştür.        

II. XVII ve XVIII. yy'larda yapılan savaşlar sonunda sınırları değişmiştir.

III. Avrupa hukukundan yararlanmak istemiştir.

IV. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I ve IV