Soru: 7976

Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler, Coğrafi Keşifler öncesinde ticarî açıdan önemli gelirlere sahipken, keşifler sonrası Atlas Okyanusu’na komşu olan ülkelerin ticareti gelişince Akdeniz ticareti eski önemini yitirdi.  

Yukardaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Venedik ve Ceneviz gibi devletler olumsuz etkilendi.
B) Avrupa ülkeleri alternatif ticaret yollarına yöneldi.
C) İspanya ve Portekiz devletlerinin ekonomileri güçlendi.
D) Osmanlı Devleti ticari alanda zayıfladı.
E) Rusya’nın deniz ticareti sayesinde ekonomisi güçlendi.