Soru: 7977

1701-1704 yıllarında Osmanlı Devleti’nde kalyon üretimi tablosu dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Devleti’nde tersane sayısı artmıştır.
B) 1703 yılında onarılan kalyon sayısında artış görülmüştür.
C) Girit kuşatması kalyonların kullanılmasını gerekli kıldı.
D) Osmanlı Devleti’nin denizcilik faaliyetleri azalmıştır.
E) Avrupa’dan teknik destek alınmıştır.