Soru: 7978

Otuz Yıl Savaşları, Avrupa tarihindeki uzun süren din savaşlarının sonuncusudur. Avrupa devletleri artık siyasi çıkarlarının dinî karakterlerinin önüne geçtiğini fark etmişlerdir. Kurulan yeni diplomatik ilişkiler ve stratejik hamlelerle devletlerarası siyasi ilişkilerde özellikle politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlemelerine zemin hazırlamıştır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında savaş sonrası Avrupa siyasetine dair hangi yargıya ulaşılamaz?

A) İmparatorların yetkilerinin elinden alındığına
B) Avrupa siyasetinde dinin etkisini kaybettiğine
C) Güçler dengesinin önem kazandığına
D) Devlet çıkarının ön plana çıktığına
E) Diplomasinin önem kazandığına