Soru: 8061

Katolik Kilisesi, eğitim ve öğretimi tekeline aldığından bütün bilimsel gelişmeler kilisenin kontrolü altındaydı. Kilise, serbest düşünmenin önünde bir engel oluşturarak kendi ürettiği bil­gi dışındakileri reddederek engellerdi. Farklı düşüncelerinde ısrar edip kilisenin felsefesine karşı çıkanlar aforoz edilerek dışlanırdı. Avrupa’da toplum iki sınıfa bölünmüştü: Dini kullanarak oluş­turulan sosyoekonomik yapıda ruhban ve aristokratların oluşturduğu birinci sınıf in­sanlar ve yoksul halkın oluşturduğu ikinci sınıf insanlar. Soylular ve rahipler maddi ve manevi açıdan halkı sömürmekteydi­ler. Halk tabakasının kendini geliştirip de­ğiştirebileceği bütün alanlar kapatılmıştı.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupa’da okur yazarlık oranı çok düşüktür.
B) Avrupa’da, eleştirel düşünme anlayışı bastırılmıştır.
C) Kilise düşüncelerini halka kabul ettirmeye çalışmıştır.
D) Avrupa’da toplumsal ve sosyal birlik yoktur.
E) Soylular ve rahipler toplumda etkin bir rol almıştır.