Soru: 8066

Avrupa’da sosyal yapıda halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar Orta Çağ’da Avrupa’da sosyal adaletin sağlanamamasına, toprak mül­kiyetinin soyluların elinde toplanmasına, halkın sermaye birikimi yapamamasına neden olmuştu.

Bu paragrafta verilen bilgiye dayanarak;

I. Toplumda birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

II. Gelir dağılımında adaletsizlikler yaşanmıştır.

III. Devlet eşitliği sağlamak için harekete geçmiştir.

IV. Toprak mülkiyeti belli bir sınıfın elinde toplanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV