Soru: 8067

Coğrafi Keşifler'le birlikte Avrupa’da sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda değişimler yaşanan yeni bir döneme girildi. Bu gelişmelerin ilki .............'da kültür ve sanat alanında etkisini gösteren Rönesans, diğeri ise Martin Luther tarafından ..............'da Katolik Kilisesi’ne karşı başlatılan Reform hareketleridir.  

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Almanya - Fransa
B) İtalya - İngiltere
C) İtalya - Almanya
D) İngiltere - Almanya
E) Fransa - İtalya