Soru: 8081

Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketinin Osmanlı Devleti'ne etkilerinden biri değildir?

A) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
B) Gayrimüslim halkı kilisenin suistimallerinden korunmuştur.
C) Katolik Kilisesi’nin otoritesi desteklenmeye devam edilmiştir.
D) Şarlken’in Osmanlı topraklarına yapmayı planladığı sefer yapılamamıştır.
E) Osmanlı Devleti'nde mezhepler arasında çatışmalar yaşanmamıştır.